Reklamace a záruka

Přestože prodáváme pouze prvotřídní zboží a zboží ověřených značek, tak i v tomtopřípadě se může stát, že budete chtít zboží reklamovat.  Pokud se pro tento krok rozhodnete, tak nás prosím kontaktujte na e-mailu info@happy-bears.cz, (je třeba uvést Vaše jméno, číslo kupního dokladu - faktury a název reklamovaného zboží) nebo na telefonu +420 722 508 698. Dohodneme se s Vámi na dalším postupu.
Jako zákazník jste povini reklamaci nahlásit neprodleně po zjištění vady zboží a po obdržení instrukcí z naší strany reklamované zboží neprodleně odeslat k nám, pokud bude odeslání reklamovaného zboží požadováno. Zboží, prosím, nezasílejte na dobírku (vyúčtování v případě vrácení peněz za zboží provádí dodavatel).

Abychom mohli zahájit reklamačnířízení, tak zboží vracejte bez známek užívání, čisté, pokud možno v původním obalu (i s visačkami identifikujícími zboží, dokumentací a veškerým dalším příslušenstvím).

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. NOZ).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením.

#product-detail .cell-availability-value{color: #ffad1d;}